Browsing Tag

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನವೀಕರಣ

Aadhaar Card Online: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭ…

Aadhaar Card Online: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್…

Aadhaar Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? UIDAI ನಿಯಮಗಳೇನು

Aadhaar Card: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್…