Browsing Tag

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್

PAN-Aadhaar link: ಪ್ಯಾನ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ.. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್…

PAN-Aadhaar link: ಜೂನ್ 30, 2023 ರೊಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (Aadhaar Card) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (Pan Card) ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ (Pan…