Browsing Tag

ಉಪ್ಪಿ ಐಡಿಯಾಸ್ v/s ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್

ಉಪ್ಪಿ ಐಡಿಯಾಸ್ v/s ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಉಪ್ಪಿ ಐಡಿಯಾಸ್ v/s ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುರಾವೆ ಧಾಖಲೆ ಯೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ…
Read More...