Browsing Tag

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ

ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ

ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ (own business) ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ (start up) ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂಡವಾಳ (investment) ಕೂಡ ಬೇಕು..…