Browsing Tag

ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ

‘ಗಂಧದ ಕುಡಿ’ಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ

'ಗಂಧದ ಕುಡಿ’ಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ ಕಲಾವಿದನ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸುವುದು , ಒಂದೆರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ…