Browsing Tag

ಕರುಣಾ ನಂದಿ

TIME Magazine’s: ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು !

TIME Magazine : ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2022 ರ ವಿಶ್ವದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ಸ್…