Browsing Tag

ಕಿಕ್ ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್

ಕಿಕ್ ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ !

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸನ್ನದುಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭೌತಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ…
Read More...