Browsing Tag

ಗಂಡಸರ ಕನಸು

ಹೆಂಗಸರ ಕನಸಿನಂತೆ ಬಾರ್ ಬಂದ್, ಗಂಡಸರ ಕನಸಿನಂತೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಂದ್

ಹೆಂಗಸರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು, "ಈ ಹಾಳಾದ್ದು ಬಾರುಗಳು ಮುಚ್ಚಬಾರದ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಹಾಳಾದದ್ದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಸಹ ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಈ ಬಾರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಪ್ಪಾ, ನಿನಗೆ…
Read More...