Browsing Tag

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2023: ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು…

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2023 : ನಾಳೆ, ಮೇ 5, 2023 ರಂದು, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ (Chandhra Grahana 2023) ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ (Lunar Eclipse 2023) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ…

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ (Chandra Grahana) ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅವಧಿ, ಸಮಯ : 580 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಹಣ

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ (Chandra Grahana): ಸುಮಾರು 580 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೀರ್ಘ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು…