Browsing Tag

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಡಿಲ

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಡಿಲ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯತಿ ?

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಡಿಲ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್…
Read More...