Browsing Tag

ದೆಹಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್

ದೆಹಲಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ…