Welcome To Kannada News Today
Browsing Tag

ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು

ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಆಟಗಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಆಟಗಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ( Kannada News Today) : ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು…