Browsing Tag

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ

ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ! ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Mudra Loan : ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಸಾಲದ (Pradhan Mantri Mudra Loan) ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ (Business…