Browsing Tag

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್

ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ವಾ? ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವಿದೆ

ಉತ್ತಮ Credit Score ಅಥವಾ CIBIL Score ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ (Loan) ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಿಬಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್…

Education Loan: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ! ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ…

Education Loan: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ (Student Loan) ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗದ (Low Interest Rate)…