Browsing Tag

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್

ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಲಾಗದಿದ್ದರೆ..!

10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ 1 ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಲಂಡನ್: ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ…