Browsing Tag

ಮಾಲೂರು

ಕೋಲಾರ : ಪುಂಡಪೋಕರಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ

ಕೋಲಾರ : ಪುಂಡಪೋಕರಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಗಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿದ, ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಗಡ್ಡ, ತಲೆಗೂದಲು ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕರನ್ನು ಹಿಡಿದು…