Browsing Tag

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು

ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 20.7 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನುಮುಂದಾದರೂ ಎಚ್ಚರ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್…