Browsing Tag

ರಾಮ್‌ಮೋಹನರಾಜ್‌

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಲಂಕಾರ

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಆಲಂಕಾರ  50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ…