Browsing Tag

ರೈತರ ಶಕ್ತಿ

ರೈತರು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವೇ? : ರಾಹುಲ್ ಕಿಡಿ

ರೈತರ ಪರವಾಗಿರದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೈತರ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ…
Read More...