Browsing Tag

ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ : ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆ

ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಏರ್ ಕಾರ್ 1,000 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಆಗಿದೆ. ದೂರದವರೆಗೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ 620 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ…