Browsing Tag

ಹಳಸಿದ ಅನ್ನ

Health Tips (Stale Food) ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಯಮಗಳು

About Eating Stale Food : ಹಳಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದ (Ayurveda) ಪ್ರಕಾರ, 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ…