Browsing Tag

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು

Investment Schemes; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು

Investment Schemes: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 58 ವರ್ಷ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪಿಂಚಣಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲ…