Browsing Tag

About Kisan Credit Card

Kisan Credit Card: ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು?

Kisan Credit Card: ಕಿಸಾನ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. …