Browsing Tag

Amazon Fire TV Cube

Amazon Fire TV Cube: ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರೊ.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್…

Amazon Fire TV Cube: ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಕ್ಯೂಬ್ (Amazon Fire TV Cube) ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರೊ…