Browsing Tag

Andaman and Nicobar

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ದಿಕ್ಲಿಪುರದಿಂದ 55 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದೂರದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಗ್ನೇಯ…