Browsing Tag

Async A1 EV Bike

Electric Bike: ರಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Electric Bike: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ASYNC A1 EV Bike (ASYNC A1 E-Bike). ಇದನ್ನು ಆಲ್ ಟೆರೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ…