Browsing Tag

Ban on sacrifice of animals

ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಬಲಿ ನಿಷೇಧ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru): ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ಬಕ್ರೀದ್…