Browsing Tag

benefits of washing eyes

benefits of washing eyes: ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

benefits of washing eyes in Cold Water: ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ…