Browsing Tag

Chandra Grahana

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ (Chandra Grahana) ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅವಧಿ, ಸಮಯ : 580 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಹಣ

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ (Chandra Grahana): ಸುಮಾರು 580 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೀರ್ಘ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು…