Browsing Tag

Chocolate

Chocolate: ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು

Chocolate: ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅನೇಕ…