Browsing Tag

classroom

Watch ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು… ಎಲ್ಲಿ?

ಭೋಪಾಲ್: ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತರಗತಿಯ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಕೇಳಿದರು.…