Browsing Tag

Customer Death

Credit Card: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು?

Credit Card: ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲವನ್ನು (Credit Card Debt) ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆಯೇ... ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಂಟಿ…