Browsing Tag

Domestic Flight

Domestic Flights; ಅಕಾಸಾ ಏರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ…

Domestic Flights : ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಅಕಾಸಾ ಏರ್ (Akasa Air) ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಉಡಾವಣಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ…