Browsing Tag

E- Shram card scheme

ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ! ನೀವೂ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು (organised sector) ಹಾಗೂ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ (non organised sector) ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎನ್ನುವ ಎರಡು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ…