Browsing Tag

Earth

ಭೂಮಿಯಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಹೋದ ಚಂದ್ರ, ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಚಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನು…