Browsing Tag

Father Giraffe

Viral Video, ಜಿರಾಫೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.. ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ !

Viral Video, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾವಭಾವದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜಿರಾಫೆಯೊಂದು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು…