Browsing Tag

Fridge Tips

Healthcare: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ! ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಾ?

Healthcare: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ (Fridge) ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ…