Browsing Tag

Get duplicate Pan card

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Pan Card : ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ (financial transaction) ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (registration) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು…