Browsing Tag

get rid of half the misery of your life

Saturday Remedy: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಶನಿವಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ

Saturday Remedy (ಶನಿವಾರ): ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣವಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು…