Browsing Tag

Gram One Kendra

ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ತೆರೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ! ಈ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು

ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ (government schemes) ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ…