Browsing Tag

Health Insurance That Covers Home Treatment

Health Insurance; ಮನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

Health Insurance : ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDAI) ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆಡ್-ಆನ್ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ…