Browsing Tag

Home Loan Offer

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲ

Home Loan : ಗೃಹ ಸಾಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವಧಿಯು 15 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು. ಗೃಹ ಸಾಲವು (Home Loans)…