Browsing Tag

ICICI Bank Credit Card

ICICI Bank Credit Card; ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ‘ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು’ 1% ಹೆಚ್ಚುವರಿ…

ICICI Bank Credit Card : ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ…

ICICI Bank Credit Card Alert; ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲರ್ಟ್

ICICI Bank Credit Card Alert : ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ.. ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ 1 ಶುಲ್ಕವನ್ನು…