Browsing Tag

Invest Through Mutual Fund

Mutual Funds ನಿಂದ ಬಲವಾದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ, 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದವರು ಇಂದು 2.5…

Mutual Funds : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ (Smart Invest) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಹಾಗೆ…