Browsing Tag

Iran Hangs 12 Baluchi Prisoners

ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 12 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್ : ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 12 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ತಾನ್-ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜಹೇದನ್…