Browsing Tag

Jawaharlal Nehru

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ 58ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ : ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸುಂದರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1947ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು 1964ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೆಹರೂ…