Browsing Tag

Jobs for 10th pass

10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಇಂದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33 ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ…