Browsing Tag

KGF 2 Collections

KGF 2 Day 3: ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸೆನ್ಸೇಷನ್!

ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಕೆಜೆಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು…