Browsing Tag

LIC Savings Schemes

LIC Policy: ಕೇವಲ 165 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ 37 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಐಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಯೋಜನೆ ಇದು

LIC Dhan Rekha Policy: ನೀವು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು (Insurance Policy) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಲವಾರು ಪಾಲಿಸಿಗಳು…

LIC Policy: ಈ ಎಲ್ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 45 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯ

LIC Jeevan Anand Policy: ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದಿಂದ (LIC) ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ (Small Investments) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಲವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು,…