Browsing Tag

Liquor Shop Profit

ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿರಾ..

Liquor Shop Income: ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ…